Expoziție închisă temporar pentru vizitare în perioada 5 martie - 11 octombrie 2019, ca urmare a măsurilor de protecție a patrimoniului muzeal expus, adoptate pe durata lucrărilor de reparație a acoperișului.

Galeria Națională
, expoziția permanentă a Muzeului de Artă Brașov, este adăpostită în șase săli situate la etajul clădirii. Sunt reunite într-o selecție reprezentativă peste 150 de lucrări de artă (pictură și sculptură), ilustrând evoluția artei din spațiul artistic românesc într-un parcurs expozițional riguros și sistematic, structurat pe criterii cronologice și stilistice.

Expoziția se deschide cu portrete aparținând unor anonimi transilvăneni din secolele XVII-XVIII. Pictorului vienez Franz Neuhauser jr., stabilit la Sibiu, precursor al peisagisticii transilvănene, îi aparține Panorama Sibiului în anul 1817. Dintre reprezentanții academismului românesc sunt prezenți în expunere: Mișu Popp, Gheorghe Tattarescu, Wilhelm Kamner, Theodor Aman și Carol Storck.

O amplă și valoroasă colecție Nicolae Grigorescu, cuprinzând lucrări din toate etapele de creație ale maestrului de la Câmpina, este expusă în primele două săli de la etaj. Printre cele mai reprezentative creații se numără: Convoi de prizonieri turci, Femeie îmbrobodită, Boi odihnindu-se, Plajă la ocean, Țărancă franceză, Flori de cireș etc.

Dintre artiștii activi în perioada de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX figurează în expoziție Ion Andreescu și Ștefan Luchian. Lucrări precum: Interior de pădure, Case la marginea satului, Anemone, Țigancă sunt ilustrative pentru cei doi maeștri ai picturii românești.

Școala românească de pictură din prima jumătate a secolului XX este reprezentată prin operele lui Ștefan Popescu, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Iosif Iser, Nicolae Tonitza, Ion Țuculescu, Francisc Șirato, Alexandru Ciucurencu, Jean Al. Steriadi, Nicolae Dărăscu etc. Sunt incluse în expunere și creațiile lui Dimitrie Paciurea și Ion Irimescu, exponenți de seamă ai sculpturii românești.

De momentul avangardist se leagă numele brașovenilor Hans Eder și Hans Mattis-Teutsch, precum și cel al lui Maxy Hermann. Arta contemporană, caracterizată printr-o pronunțată varietate stilistică și tematică, este ilustrată prin lucrări aparținând lui: Sever Frențiu, Ion Pacea, Horia Bernea, Friedrich von Bömches, Ion Gheorghiu, Eftimie Modâlcă, Ion Vrăneanțu, Ovidiu Maitec, Zina Blănuță, Theodor Rusu etc. 

Anonim - Oprea Țârcă
Anonim - Oprea Țârcă
Franz Neuhauser jr. - Panorama Sibiului în 1817
Franz Neuhauser jr. - Panorama Sibiului în 1817
Nicolae Grigorescu - Convoi de prizonieri turci
Nicolae Grigorescu - Convoi de prizonieri turci
Ion Andreescu - Interior de pădure
Ion Andreescu - Interior de pădure
Ștefan Luchian - Anemone
Ștefan Luchian - Anemone
Fritz Storck - Cap de muncitor
Fritz Storck - Cap de muncitor
Nicolae Tonitza - Casă din Dobrogea
Nicolae Tonitza - Casă din Dobrogea
Theodor Pallady - Femeie culcată
Theodor Pallady - Femeie culcată
Gheorghe Petrașcu - Natură Statică
Gheorghe Petrașcu - Natură Statică
Dimitrie Paciurea - Cap de faun
Dimitrie Paciurea - Cap de faun
Alexandru Ciucurencu - Natură statică cu chitară
Alexandru Ciucurencu - Natură statică cu chitară
Hans Eder - Piața de pește din Bruges
Hans Eder - Piața de pește din Bruges
Hans Mattis-Teutsch - Flori sufletești
Hans Mattis-Teutsch - Flori sufletești
Maxy Hermann - Ștefan Roll
Maxy Hermann - Ștefan Roll
Friedrich von Bömches - Toledo
Friedrich von Bömches - Toledo