Concurs ocupare post FuncționarMuzeul de Art„ Brașov organizeaz„ în data de 25 ianuarie 2019, ora 10.00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de Funcționar.

Condiții generale și specifice de participare, Calendarul concursului, Documente dosar, Tematica și bibliografia de concurs

Selecție dosare 15 ianuarie 2019
>> REZULTATE PROBA SCRISA <<

>> REZULTATE INTERVIU <<

>> REZULTAT FINAL <<