Programare expozitii


În vederea programării unei expoziții temporare în anul calendaristic următor la Muzeul de Artă Brașov, artiștii / curatorii, asociațiile / fundațiile, muzeele sau alte instituții de cultură  vor trimite sau vor depune, până cel târziu la 1 noiembrie a.c. (data poștei sau data înregistrării), următoarele documente pe adresa muzeului:

- cerere / adresa (nu este tip): date artist/artiști/organizație, adresa de corespondență, 
  titlul  proiectului expozițional,
cheltuieli ce pot fi suportate de artist/curator/organizație
  (transport, materiale promoționale, catalog etc.), precizari cu 
privire la costurile si sarcinile ce
  revin muzeului si alte date relevante privind proiectul expozițional propus;
- conceptul tematic al proiectului expozițional propus (minim 1 pagină);
- curriculum vitae expozant/expozanți;
- lista datelor tehnice a bunurilor culturale incluse în cadrul proiectului expozițional propus;
- imaginile digitale ale bunurilor culturale incluse în cadrul proiectului expozițional propus (format JPG).

Documentele și CD/DVD-ul cuprinzând imaginile digitale vor fi trimise prin poștă, într-un plic A4, cu confirmare de primire, sau depuse și înregistrate la sediul Muzeului de Artă Brașov (B-dul. Eroilor nr. 21), de luni până vineri, între orele 9.00-13.00.

Vor fi luate în considerare numai cererile însoțite de toate documentele indicate mai sus.

Muzeul de Artă Brașov va comunica artistului/artiștilor/curatorului/organizației decizia privind organizarea/neorganizarea expoziției (inclusiv perioada propusă de muzeu), prin poștă, până cel târziu la 15 decembrie a.c., la adresa de corespondență indicată.

Artistul/artiștii/curatorul se obligă să respecte Termenii și condițiile de expunere la Muzeul de Artă Brașov.