Expoziția "Marin Sorescu, pictorul"
16 mai - 1 iulie 2012


Muzeul de Artă Brașov, în colaborare cu Muzeul de Artă Craiova, organizează în perioada 16 mai - 1 iulie 2012 expoziția „Marin Sorescu, pictorul”. Expoziția prezintă o latură mai puțin cunoscută a personalității lui Marin Sorescu, activitatea sa în calitate de artist plastic. Cele 60 de lucrări expuse provin din colecția Fundației „Marin Sorescu” aflată în custodia Muzeului de Artă Craiova. 

"Atunci când pictez mă simt foarte bine. Pictura înseamnă o descatușare, în timp ce poezia, proza sau critica înseamnă totuși o veselie și, ca veselie, presupun o anumită obligație. Deci pictura o fac de bunăvoie. Dar aș spune că pe toate le fac de bunăvoie. Nimeni nu ne obligă sa fim nici scriitori, nici poeti, nici dramaturgi, nici pictori. Trebuie să existe pornirea să lucrezi în sfera inefabilului..."  (Marin Sorescu) 
                                                                                                                                                                   
 

Marin Sorescu, pictorul

Când te apropii și încerci să descifrezi lumea picturii lui Marin Sorescu trebuie să fii cu sufletul curat și lipsit de prejudecăți, să nu cauți un sentiment anume și să fii gata să privești acel complex de vibrații pe care artistul le-a extras dintr-un univers plin de neliniști.

Tablourile sale, adevărate narațiuni parabolice,  îi slujesc pictorului, în mod curios, transmiterii unor stări lirice. În Jurnalul său, Marin Sorescu vorbea, referitor la modul în care și-a conceput pictura, despre un realism magic ca despre o stare și o atitudine față de realitatea imediată. De ce realism ? Pentru că el  și-a conceput pictura ca pe o formă concretă în care gândurile sale să prindă contur în nevoia sa de concretețe pe care nu putea s-o împlinească prin cuvânt. Și apoi, ar mai fi multe din subiectele - pretext pe care le-a abordat, acolo unde întâlnim aproape toate animalele din ograda casei sale de la Bulzești, alături de o serie de portrete și autoportrete, ca semne ale unei lumi palpabile.

În ce ar consta însă magia acestui realism ? Poate în acea adevărată filozofie a descătușării energiei în luptele dintre cocoși sau lupi, în cele câteva tablouri de dimensiuni mari în care inserția fabulosului este o emanație a unor resurse vitale inepuizabile sau, poate, în acel ceremonial tragic căruia artistul i-a dedicat un ciclu de trei tablouri al finalului de vânătoare.  În aceeași categorie a realismului magic, a fabulosului se poate încadra și problematica și simbolistica oului ca spațiu al increatului purtător perpetuu al vieții. Preocupat de rezervele de adaptabilitate ale naturii și omului, Marin Sorescu pictează tabloul „Dar de nuntă un ou" ca un comentariu cu tâlc la faptul că ouăle nu s-au lăsat niciodată păcălite și nici măcar vestitele tăblițe sumeriene nu amintesc nimic despre aceste forme purtătoare de viață și se întreba retoric în Romanul călătoriilor: „găsesc oamenii ceva să ouă pietre, asemenea unor bombarde?".

Concepută ca o sărbătoare a scrisului, pictura lui vorbește despre ascunsa bucurie a redescoperirii lumii ca un revers, ca o oglindire a redescoperirii, respectând astfel una din legile filosofiei: simetria. Prin redescoperire, nota Marin Sorescu: „... te poți muta dintr-o parcelă de timp în alta ca lăcusta prin fânețe, sărind peste copaci, tirani...". Aceasta ar fi magia picturii lui Marin Sorescu. (Florin Rogneanu)


Curator: Radu Popica

GALERIE DE IMAGINI

Pisica
Pisica
 

Clar de lună
Clar de lună
 

Copilărie
Copilărie
 

Roata
Roata
 

Ionel și Prian cărând piatră
Ionel și Prian cărând piatră
 

Obiecte neidentificate
Obiecte neidentificate
  

ASPECTE DIN EXPOZIȚIE

 

 

 

 

 

  
VERNISAJ