Mattis-Teutsch, artist al avangardei
8 mai - 5 iulie 2009

Afișul expoziției
Afișul expoziției

Muzeul de Artă Brașov organizează, cu prilejul împlinirii a 125 de la nașterea artistului, expoziția Mattis-Teutsch, artist al avangardeiExpoziția reunește 64 de lucrări (sculptură, pictură și grafică), selectate din patrimoniul Muzeului de Artă Brașov, Muzeului Național Brukenthal Sibiu, Muzeului Național Secuiesc Sfântu Gheorghe, Muzeului Țării Crișurilor Oradea, Complexului Muzeal Arad și din colecții particulare. Expoziția își propune să reconstituie evoluția creației lui Mattis-Teutsch între anii 1910-1939 prin prisma legăturilor și interconexiunilor cu avangarda artistică. Lucrările selectate ilustrează toate etapele stilistice din perioada în care Mattis-Teutsch a  fost o prezență activă în cadrul avangardei românești (Contimporanul, Integral), maghiare (MA) și a avangardei europene (Der Sturm).


Apropierea de mișcarea avangardistă este prefațată de peisajele de factură postimpresionistă, cu accente coloristice de inspirație fovă, realizate între anii 1910-1915. O treptată simplificare și esențializare a elementelor naturale anunță seria de linogravuri realizate între anii 1915 - 1920, care, la rândul  lor, conduc la traspunerea acestor experiențe plastice cvasi-abstracte în ulei și acuarelă, în cunoscutul ciclu al Florilor Sufletești. Pericolul căderii în decorativism facil și întoarcerea la ordine ce caracterizează mișcarea artistică europeană în anii '20, îl determină pe Mattis-Teutsch să se orienteze spre constructivism. Prefațată de o perioadă de tranziție, în care geometrizarea câștigă treptat teren, începând cu lucrarea Muncitori fizici și intelectuali (1927), se conturează o nouă viziune artistică, preocupată de aspectele sociale și centrată pe căutarea proporțiilor „omului nou", tip uman reprezentativ pentru epoca tehnică și industrială. Noua viziune artistică își va găsi expresia finală în seria proiectelor de frescă realizate după 1930.


Catalogul expoziției reunește între coperțile sale studii științifice aparținând unor consecvenți cercetători ai creației lui Mattis-Teutsch și ai artei transilvănene, Gheorghe Vida, Gudrun-Liane Ittu, Iulia Mesea, Almási Tibor, precum și un bogat material imagistic.


Date Biografice


Argument 


Curatori: Radu Popica, Anca Maria Zamfir

Peisaj RoșuComplexul Muzeal Arad
Peisaj Roșu
Complexul Muzeal Arad
  
Peisaj cu mesteceniMuzeul de Artă Brașov
Peisaj cu mesteceni
Muzeul de Artă Brașov
Ornament FloralMuzeul de Artă Brașov
Ornament Floral
Muzeul de Artă Brașov
  
Compoziție verticală 1920Muzeul de Artă Brașov
Compoziție verticală 1920
Muzeul de Artă Brașov
Compoziție IIMuzeul Țării Crișurilor Oradea
Compoziție II
Muzeul Țării Crișurilor Oradea
  
CompozițieMuzeul Național Brukenthal Sibiu
Compoziție
Muzeul Național Brukenthal Sibiu
Figură decorativăMuzeul de Artă Brașov
Figură decorativă
Muzeul de Artă Brașov
  
Muncitori fizici și intelectualiMuzeul de Artă Brașov
Muncitori fizici și intelectuali
Muzeul de Artă Brașov
Nud Muzeul de Artă Brașov
Nud
Muzeul de Artă Brașov
  
Proiect de frescăMuzeul Național Secuiesc Sfântu Gheorghe
Proiect de frescă
Muzeul Național Secuiesc
Sfântu Gheorghe

Aspecte din expoziție & Vernisaj

  


    


  
VIDEO !Vernisajul expoziției "Mattis-Teutsch, artist al avangardei"
Muzeul Național Brukenthal Sibiu, 23 iulie 2009 

 

 
VIDEO !