Expoziția retrospectivă Hans Eder
18 aprilie - 25 mai

Afișul expoziției
Afișul expoziției
Muzeul de Artă Brașov organizează în perioada 18 aprilie – 25 mai 2008 expoziția retrospectivă Hans Eder în colaborare cu Muzeul Național Brukenthal Sibiu, Muzeul Național de Artă al României, Biserica Evanghelică C. A. Brașov și Forumul Democrat al Germanilor din România – filiala Brașov, cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la nașterea artistului. În perioada 29 mai – 20 iunie 2008 expoziția va fi itinerată la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu.

Hans Eder (1883 – 1955) este unul dintre cei mai proeminenți reprezentanți ai artei plastice brașovene din secolul XX, contribuind alături de Hans Mattis-Teutsch la afirmarea Brașovului ca unul dintre cele mai importante centre artistice din Transilvania. Creația sa, rod al unei activități desfășurată pe parcursul a cinci decenii, reflectă fidel spiritul epocii sale, impresionând printr-o remarcabilă complexitate stilistică și tematică.

După ce a frecventat la Brașov atelierul pictorilor Friedrich Miess și Arthur Coulin, între anii 1903 – 1911, Eder a studiat la München, Paris și Bruges. Pictura sa din această perioadă evoluează în cadrele realismului și postimpresionismului. În anii premergători primei conflagrații mondiale, Eder se apropie de expresionism, adoptând în multe din lucrările sale o expresie violentă și exaltată. Integrarea creației sale în universul expresionist, bântuit de angoasă și suferință, este determinată de presentimentul crizei civilizației europene, confirmat brutal de atrocitățile războiului, la care participă în calitate de combatant și pictor de război.

Periplul său european se prelungește până în 1924, când revine la Brașov, unde va rămâne, cu excepția câtorva ani, până la sfârșitul vieții. În perioada interbelică expune frecvent la Brașov, Sibiu și București, participând regulat la Salonul Oficial. Treptat se îndepărtează de expresionism, revenind la o viziune tonică și optimistă. Lucrările sale din acești ani păstrează elemente stilistice expresioniste, având însă un caracter moderat și formal. În ultima perioadă de creație, nu fără legătură cu impunerea paradigmei realismului-socialist, lucrările sale se caracterizează printr-o accentuată reapropiere de realism.

Profilul excepțional al personalității lui Hans Eder este întregit de larga sa disponibilitate culturală, pusă în evidență de frecventarea mediilor culturale din Germania, Austria, România, precum și de prieteniile ce l-au legat de personalități de seamă ale culturii europene (Heinrich Mann, Ștefan Zweig, Oskar Kokoschka) și ale culturii românești interbelice (Lucia Blaga, Octavian Goga, Nichifor Crainic).

Expoziția reunește un număr de 50 de lucrări, provenind din colecțiile unor muzee, instituții sau deținători particulari, ce ilustrează toate etapele sale de creație. Catalogul ce însoțește manifestarea expozițională cuprinde studii dedicate unor aspecte mai puțin cunoscute din evoluția artistului brașovean (peisajul, compozițiile religioase, grafica) și un amplu material documentar (reproduceri, catalog, date biografice, bibliografie).