Adrian Timar - "FOG - Film - Obiect - Gravură"
12 august - 6 septembrie 2009

Adrian Timar
Adrian Timar

O expoziție protest, atitudinea unui artist format în spiritul artei de tip clasic, mereu căutând altceva, experimentând - până unde? Gândul: Care este statutul operei de artă într-o societate de consum? Mai este el acela stabilit teoretic și acceptat formal, de produs al spiritului, care se adresează spiritului? Mai este asociată arta conceptului de catharsis? Dacă da, în ce mai constă astăzi acest concept? În consum. Arta a devenit un produs de consum. 

Aparent fără legătură între ele, imaginea și obiectul sunt etape ale existenței și ale receptării artei. De la gravura realizată în solitudinea atelierului, sortită existenței în timp, transmițând un mesaj și menită a fi contemplată de un public pasiv, artistul trece la happening, operă de artă vie, în continuă mișcare și transformare, efemeră, care se termină pe măsură ce se desăvârșește. Față de ea, publicul, își schimbă statutul și atitudinea - din contemplativ, devine activ și creator, pentru ca, în final, să devină devorator. Filmul surprinde și imortalizează clipa, în încercarea de a păstra vremelnicia happeningului.

Dacă în cazul gravurii și al filmului artistul creează opere de artă recognoscibile ca atare, în cazul obiectelor, el concepe simboluri ale statutului artei într-o societate în care totul se consumă. Arta este livrată la caserolă, devine un produs oarecare, destinat consumului. Arta, miturile, neamul, totul se consumă la caserolă: „Arta și caserola", „Caserolele de aur" „Caserolele comunismului", „Caserolele neamului". Artistul nu mai creează imagini, ci pune la dispoziția publicului produsul de consum în stare brută - pigmentul, potențial creator al imaginii. Opera de artă, gata de a fi consumată înainte de a fi fost creată, este servit ca atare în aceste obiecte-simbol. Ea a devenit o marfă ca oricare alta în viața noastră, printre alte caserole cu fructe, mici și pulpe de pui. O expoziție ca o concluzie amară - arta, asociată în alte timpuri cu sferele sublimului, a devenit, într-o societate de consum, un produs de consum, printre atâtea altele.

Consumați!


Anca Maria Zamfir (curator)CV Adrian Timar
Caserolele Neamuluiobiect, 40 caserole prelucrate 2009
Caserolele Neamului
obiect, 40 caserole prelucrate
 2009
Arta și caserolaobiect75 caserole cu ingrediente color2009
Arta și caserola
obiect
75 caserole cu ingrediente color
2009
Motorul vechi din șurăaquatinta și aquaforte49 x 47,5 cm 1982
Motorul vechi din șură
aquatinta și aquaforte
49 x 47,5 cm
1982
Compoziție cu berbecaquaforte, mezzotinta49 x 64 cm1988
Compoziție cu berbec
aquaforte, mezzotinta
49 x 64 cm
1988
Desencărbune, pastel70 x 100 cm1988
Desen
cărbune, pastel
70 x 100 cm
1988
Compoziție ruptătehnică mixtă57,5 x 78,5 cm1988
Compoziție ruptă
tehnică mixtă
57,5 x 78,5 cm
1988
Kafka, În fața legiiobiect, performance, happening, Brașov, București, film 1996
Kafka, În fața legii
obiect, performance, happening, Brașov, București, film
1996
Gazeta de Transilvaniahappening, Brașov, București, film  1995
Gazeta de Transilvania
happening, Brașov, București, film 
1995
Aspect din expoziție 1
Aspect din expoziție 1

Aspect din expoziție 2
Aspect din expoziție 2

Aspect din expoziție 3
Aspect din expoziție 3

Aspect din expoziție 4
Aspect din expoziție 4

Aspect din expoziție 5
Aspect din expoziție 5

Aspect din expoziție 6
Aspect din expoziție 6

Vernisaj 
Vernisaj 


Vernisaj 
Vernisaj 

Vernisaj 
Vernisaj 
Vernisaj 
Vernisaj 
Afișul expoziței
Afișul expoziței