Activitati educative
ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE!

Muzeul de Artă Brașov invită cadrele didactice să participe la activitățile educative propuse de muzeu, ce contribuie într-un mod atractiv și interactiv la îndeplinirea obiectivelor prevăzute de ariile curriculare (arte, limba română și comunicare). ÎNSCRIERE: Pentru participarea la activitățile educative, înscrierea se poate realiza cu minim 3 zile lucrătoare în avans la adresele de e-mail specificate mai jos în dreptul fiecărui tip de program. Activitățile se pot desfășura de marți până vineri în intervalul orar 10.00-15.00. În vederea desfășurării în bune condiții a activităților, este necesar să furnizați următoarele informații integrate într-un singur document în format WORD (nu în corpul e-mailului): activitatea educativă solicitată, numele, prenumele și numărul de telefon ale cadrului didactic, instituția de învățământ, clasa și lista cu numele elevilor participanți (maxim 30 de elevi).

MATERIALE:  Toate materialele necesare desfășurării activităților educative sunt asigurate de muzeu.

DIPLOME:  Elevii vor primi diplome de participare, iar cadrului didactic însoțitor i se va elibera o adeverință care atestă participarea la activitatea educativă.
TAXA de participare: 1 leu / elev pentru fiecare activitate
. Cadrele didactice însoțitoare beneficiază de gratuitate.

DURATA:  Programul se va desfășura în perioada 2 octombrie 2018 - 14 iunie 2019.

ATELIERE TEMATICE DETECTIVII PORTRETELOR1. Programul educativ: Muzeul copiilor


Contact: andreea.pocol_history@yahoo.com

TEL: 0746 570 484


PRIMA MEA VIZITĂ LA MUZEUL DE ARTĂ (grup țintă: clasa pregătitoare - IV, durata: 50 minute)
Familiarizarea copiilor cu muzeele trebuie să se realizeze de la vârstele cele mai fragede. Numai în acest fel vor deprinde obișnuința de a vizita muzee și de a învăța permanent, în mod informal. Totodată vor înțelege necesitatea protejării și păstrării patrimoniului cultural.

POVESTEA UNUI TABLOU (grup țintă: clasele II- VI, durata: 60 minute)
Modul în care se descifrează o imagine nu constituie o preocupare semnificativă a educației formale, deși în societatea contemporană suntem asaltați permanent de o avalanșă de imagini. Din acest motiv, este important ca elevii să învețe să „citească” o imagine încă din primii ani de școală.

LINII, FORME ȘI CULORI (grup țintă: clasele III- VI, durata: 60 minute)
Activitatea își propune familiarizarea elevilor cu noțiunile de bază ale limbajului plastic cu care se vor putea juca ulterior, alcătuind propriile creații.

INCURSIUNE ÎN ARTA ROMÂNEASCĂ - GHIDAJ INTERACTIV (grup țintă: clasele V-XII, durata: 60 minute)
Ghidajul interactiv își propune clarificarea evoluției artei românești într-un limbaj adaptat nivelului de înțelegere al elevilor. Elevii vor fi încurajați să își exprime liber opiniile referitoare la operele de artă analizate.
  

2. Programul educativ: Ateliere creative

Contact: sinziana.dumitrescu@yahoo.com
         
TEL: 0722 271 783  


MOZAIC  (grup țintă: clasele  I-V, durata: 50 minute)
Mozaicul este o tehnică spectaculoasă folosită ca mijloc de exprimare artistică de mari culturi ale lumii în numeroase perioade istorice. Elevii vor avea ocazia să compare mozaicuri romane, bizantine, orientale, vest-europene și să realizeze propria lor creație prin lipirea pe planșă a plăcuțelor de carton gumat. 

COLAJ  (grup țintă: clasele  I-VIII, durata: 50 minute)
Colajul este o tehnică mai puțin cunoscută ce oferă libertatea de exprimare fără constrângerea unor șabloane sau standarde stilistice, dezvoltând creativitatea și ingeniozitatea. Elevii vor dobândi informații noi și își vor dezvolta abilitatea de a se exprima plastic, utilizând mijloace artistice inedite specifice artei moderne.  

ABSTRACTUL ÎN PICTURĂ
  (grup țintă: clasele  I-VIII, durata: 50 minute)
Pictură abstractă se construiește prin efecte vizuale ce au la bază diferite ritmuri și raporturi cromatice. Printr-un exercițiu de imaginație cu aplicabilitate practică, elevii vor ajunge la înțelegerea mesajului artistic dincolo de formele convenționale, transmițând prin lucrările lor senzații.


3. Programul educativ: Literatura și arta

Contact: sorea.roxana@gmail.com       

TEL: 0754 392 653

 
 
JOCUL DESCRIERII (grup țintă: clasele V- IX, durata: 60 minute)
Fundamentată pe ideile de joc și cooperare, activitatea vizează crearea unui mediu educativ nonformal, atractiv și interdisciplinar, în care elevii vor descoperi cum cunoștințele dobândite la limba și literatura română pot fi folosite într-un mod plăcut pentru a se familiariza cu arta plastică.

ARGUMENTÂND CU ARTĂ (grup țintă: clasele VII-XII, durata: 60 minute)
Fundamentată pe ideile de joc și cooperare, activitatea vizează crearea unui mediu educativ nonformal, atractiv și interdisciplinar, în care elevii vor descoperi cât de ușor pot poate fi ștearsă bariera dintre domenii aparent diferite. 

ASPECTE DIN TIMPUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE (2015-2016)