Activitati educative
ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE ȘI A GRUPURILOR DE PERSOANE INTERESATE DE ARTĂ! Muzeul de Artă Brașov vă invită pe cei toți cei interesați de artă să participe la activitățile educative propuse de muzeu! În ceea ce privește programa școlară, acestea contribuie într-un mod atractiv și interactiv la îndeplinirea obiectivelor prevăzute de ariile curriculare (arte, limba și literatura română și comunicare). 

ÎNSCRIERE: Pentru participarea la activitățile educative, înscrierea se poate realiza cu minim 3 zile lucrătoare în avans la adresele de e-mail specificate mai jos în dreptul fiecărui tip de program. Activitățile se pot desfășura de marți până vineri în intervalul orar 9.00-15.00. În vederea desfășurării în bune condiții a activităților, este necesar să furnizați următoarele informații în e-mail: activitatea educativă solicitată, numele, prenumele și numărul de telefon ale cadrului didactic, instituția de învățământ, clasa și numărul de elevi participanți (de preferat maxim 30 de elevi).

MATERIALE:  Toate materialele necesare desfășurării activităților educative sunt asigurate de muzeu.

ADEVERINȚĂ:  Cadrul didactic însoțitor va primi o adeverință care atestă participarea cu clasa la activitatea educativă.

TAXA de participare: 1 leu / elev pentru fiecare activitate. Cadrele didactice însoțitoare beneficiază de gratuitate.

DURATA:  Programul se va desfășura în perioada  15 octombrie - 12 iunie 2019.I. Programul educativ: Muzeul pe înțelesul tuturor

Contact: andreea.pocol_history@yahoo.com TEL: 0746 570 484

1. PRIMA MEA VIZITĂ LA MUZEUL DE ARTĂ (grup țintă: clasa pregătitoare - IV, durata: 50 minute)
Familiarizarea copiilor cu muzeele trebuie să se realizeze de la vârstele cele mai fragede. Numai în acest fel vor deprinde obișnuința de a vizita muzee și de a învăța permanent, în mod informal. Totodată vor înțelege necesitatea protejării și păstrării patrimoniului cultural.

2. POVESTEA UNUI TABLOU (grup țintă: clasele II- VI, durata: 60 minute)
Modul în care se descifrează o imagine nu constituie o preocupare semnificativă a educației formale, deși în societatea contemporană suntem asaltați permanent de o avalanșă de imagini. Din acest motiv, este important ca elevii să învețe să „citească” o imagine încă din primii ani de școală.

3. LINII, FORME ȘI CULORI. ELEMENTE DE BAZĂ ALE LIMBAJULUI PLASTIC (grup țintă: clasele III- VI, durata: 60 minute)
Activitatea își propune familiarizarea elevilor cu noțiunile de bază ale limbajului plastic cu care se vor putea juca ulterior, alcătuind propriile creații.

4. DETECTIVI ÎN ARTĂ  (grup țintă: clasele I-XII, 60 min.)

5. INCURSIUNE ÎN ARTA ROMÂNEASCĂ. GHIDAJ INTERACTIV  (grup țintă: clasele VI-XII, 60 min.)
Ghidajul interactiv își propune clarificarea evoluției artei românești într-un limbaj adaptat nivelului de înțelegere al elevilor. Elevii vor fi încurajați să își exprime liber opiniile referitoare la operele de artă analizate.

6. CENTENART EDU: MAREA UNIRE REFLECTATĂ ÎN ARTĂ ȘI PORTRETELE ÎNTREGITORILOR  (grup țintă: clasele VIII-XII, 60 min.)

7. PUZZLE CU OPERE DE ARTĂ (grup țintă: clasele I-XII și pentru oricine dorește să se relaxeze în acest fel la muzeu, 60 min.)
  

II. Programul educativ: CUNOAȘTE-I PE ARTIȘTII BRAȘOVENI!  (clasele VIII-XII, adulți și pensionari, 60 min.)
contact: 
andreea.pocol_history@yahoo.com  TEL: 0746 570 484 

Hans Mattis-Teutsch cel mai faimos artist transilvănean al avangardei europene
Brassai (Gyula Halász) - fotograful Parisului nocturn     
Mișu Popp -portretistul marilor personalități românești ale secolului al XIX-lea și pictor de biserici    
Hans Eder - culoarea expresionismului brașovean     
Valeriu Maximilian pictor, caricaturist politic militant pentru Marea Unire, caligraf și compozitor
Elena Mureșianu - prima femeie artist profesionist din Transilvania și spațiul cultural românesc
III. Programul educativ: Ateliere creative
Contact: sinziana.dumitrescu@yahoo.com      TEL: 0722 271 783  

MOZAIC  (grup țintă: clasele  I-V, durata: 50 minute)
Mozaicul este o tehnică spectaculoasă folosită ca mijloc de exprimare artistică de mari culturi ale lumii în numeroase perioade istorice. Elevii vor avea ocazia să compare mozaicuri romane, bizantine, orientale, vest-europene și să realizeze propria lor creație prin lipirea pe planșă a plăcuțelor de carton gumat. 

COLAJ  (grup țintă: clasele  I-VIII, durata: 50 minute)
Colajul este o tehnică mai puțin cunoscută ce oferă libertatea de exprimare fără constrângerea unor șabloane sau standarde stilistice, dezvoltând creativitatea și ingeniozitatea. Elevii vor dobândi informații noi și își vor dezvolta abilitatea de a se exprima plastic, utilizând mijloace artistice inedite specifice artei moderne.  

ABSTRACTUL ÎN PICTURĂ
  (grup țintă: clasele  I-VIII, durata: 50 minute)
Pictură abstractă se construiește prin efecte vizuale ce au la bază diferite ritmuri și raporturi cromatice. Printr-un exercițiu de imaginație cu aplicabilitate practică, elevii vor ajunge la înțelegerea mesajului artistic dincolo de formele convenționale, transmițând prin lucrările lor senzații.

Structuri geometrice 3D  (grup țintă: clasele  I-VIII, durata: 50 minute) - Atelier tematic
desfășurat în cadrul expoziției  Ingo Glass - Formă, lumină, culoare, spațiu"
Activitate practică în cadrul căreia elevii vor realiza structuri tridimensionale din forme geometrice simple, obținând lucrări similare cu cele ale sculptorului Ingo Glass, pe care copii le pot studia în sălile muzeale. Se va pune accent pe contrastul cald-rece și senzațiile generate de acesta precum și pe conceptele concret-abstract.IV. Programul educativ: Literatura și arta
Contact: diaconu_veronik93@yahoo.com      TEL: 0754 451 268
 
 
JOCUL DESCRIERII (grup țintă: clasele V- IX, durata: 60 minute)
Fundamentată pe ideile de joc și cooperare, activitatea vizează crearea unui mediu educativ nonformal, atractiv și interdisciplinar, în care elevii vor descoperi cum cunoștințele dobândite la limba și literatura română pot fi folosite într-un mod plăcut pentru a se familiariza cu arta plastică.

ARGUMENTÂND CU ARTĂ (grup țintă: clasele VII-XII, durata: 60 minute)
Fundamentată pe ideile de joc și cooperare, activitatea vizează crearea unui mediu educativ nonformal, atractiv și interdisciplinar, în care elevii vor descoperi cât de ușor pot poate fi ștearsă bariera dintre domenii aparent diferite. 
ASPECTE DIN TIMPUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE (2015-2016)